Naam: Mattheus (Theeus Mattheeussen) van den Houten.
Geboren: ± 1682 te Nieuw Gastel.
Overleden: in 1714 op 32 jarige leeftijd.
Begraafdatum: Zondag 4 April 1714 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan begrafenis akte.

Huwde voor de eerste keer op Donderdag 10 December 1702 te Oud en Nieuw Gastel met:
Zijn in ondertrouw gegaan op Woensdag 18 November 1702 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van Huwelijksakte.
Naam: Dijmpna Molenaars, Dijmpna Molenaers, Dingena Molenaars.
Geboren: Nieuw Gastel.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Adriana van den Houten.
Gedoopt: Maandag 26 Februari 1705 te Oud en Nieuw Gastel (rk).
Zie scan van doopakte.

2. Naam: Rumoldus Bernardus van den Houten.
Gedoopt: Vrijdag 25 April 1707 te Oud en Nieuw Gastel (rk).
Zie scan van doopakte.

3. Naam: Jacomina van den Houten.
Gedoopt: Vrijdag 25 Augustus 1710 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.

4. Naam: Lambertus van den Houten.
Gedoopt: Donderdag 3 December 1713 te Oud en Nieuw Gastel (rk).
Zie scan van doopakte.

Mattheus huwde na 1713 voor de tweede keer, nu met: Elisabet Molenaars.

Bron: Oud en Nieuw Gastel RK dopen, 1700 - 1720 (3).
Archief: DTB Oud en Nieuw Gastel inventarisnummer 3.
            Retroacta van de Burgerlijke Stand.

Terug naar de start pagina.
Name: Mattheus (Theeus Mattheeussen) van den Houten.
Born: ± 1682 in Nieuw Gastel.
Deceased: in 1714 at 32 years of age.
Interred: Sunday, April 4, 1714 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of funeral document.

Married for the first time on Thursday, December 10, 1702 in Oud en Nieuw Gastel with:
Publication of the banns was on Wednesday, November 18, 1702 in Oude en Nieuw Gastel.
See scan of marriage certificate.
Name: Dijmpna Molenaars, Dijmpna Molenaers, Dingena Molenaars.
Born: Nieuw Gastel.

                        They had 4 children:

1. Naam: Adriana van den Houten.
Baptized: Monday, February 26, 1705 in Oud en Nieuw Gastel (rk).
See scan of baptism registration.

2. Name: Rumoldus Bernardus van den Houten.
Baptized: Friday, April 25, 1707 in Oud en Nieuw Gastel (rk).
See scan of baptism registration.

3. Name: Jacomina van den Houten.
Baptized: Friday, August 25, 1710 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptism registration.

4. Name: Lambertus van den Houten.
Baptized: Thursday, December 3, 1713 in Oude en Nieuw Gastel (rk).
See scan of baptism registration.

Mattheus married after 1713 for the second time, now with: Elisabeth Molenaars.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie