Naam: Adrianus Stoffelen (Adriaan Stoffelen) (Adrianus Stoeffelen) van den Houten (van Houten).
Geboren: 16??
Overleden: Woensdag 27 Februari 1723 te Roosendaal.
Begraven op het kerkhof.
Bron: Kerkrekeningen Roosendaal.
Ouders: ?

Huwde voor de eerste keer met:
Zie scan van ondertrouwakte van Woensdag 17 April 1700 te Oud en Nieuw Gastel.
Naam: Dingetje Adriaans (Dingen Adriaansen).
Weduwe van Cornelis ???
Geboren: ?
Overleden: voor 1708.
Ouders: ?

Adrianus ging op Dinsdag 23 November 1708 te Hoeven in ondertrouw en huwde op
Zaterdag 11 December 1708 te Hoeven met:
Naam: Martina Adrianssen (Martha Adrianse) Coninckx (Martijntje Adriaansen Koninx) (Coninx).
Martina was weduwe van:
(1). Naam: Marijnis Claesen.
Begraven: te Hoeven op Donderdag 1 Januari 1702.
(2). Martina is daarna op Maandag 21 September 1702 te Hoeven in ondertrouw gegaan.
Zie scan van ondertrouw-akte.
En op Donderdag 15 Oktober 1702 te Hoeven voor de RK kerk gehuwd en op
Donderdag 22 Oktober te 1702 Hoeven voor de wet gehuwd met:
Naam: Petrus Joosen van Pelt.
Petrus is geboren te Nieuwe Moer en begraven te Hoeven op Vrijdag 15 Maart 1706.

                        Adrianus en Martina kregen 2 kinderen:

1. Naam: Christophorus van den Houten.
Gedoopt: Dinsdag 13 September 1709 te Roosendaal.
Bron: DTB Roosendaal.
Getuigen: Joanna Cornelissen Clerck en Michaele Marijnissen Gommers.
Overleden: Woensdag 9 September 1761 te Oud en Nieuw Gastel op bijna 52 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

2. Naam: Joannes van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 22 September 1717 te Roosendaal.
Bron: DTB Roosendaal.
Getuigen: Guilielmo Cornelissen van den Houten en Maria Adriansen Beijl.


Mede met dank aan Hans den Braber.

Terug naar de start pagina.
Name: Adrianus Stoffelen (Adriaan Stoffelen) (Adrianus Stoeffelen) van den Houten (van Houten).
Born: 16??
Deceased: Wednesday, February 27, 1723 in Roosendaal.
Buried on the cemetary.
Source: Church bills Roosendaal.
Parents: ?

Married for the first time with:
See scan of marriage license of Wednesday, April 17, 1700 te Oud en Nieuw Gastel.
Name: Dingetje Adriaans (Dingen Adriaansen).
Widow of Cornelis ???
Born: ?
Deceased: before 1708.
Parents: ?

Adrianus was taking out a marriage licence on Tuesday, November 23, 1708 in Hoeven.
See scan of marriage licence.
And married on Saturday, December 11, 1708 in Hoeven with:
Name: Martina Adrianssen (Martha Adrianse) Coninckx (Martijntje Adriaansen Koninx) (Coninx).
Martina was a widdow from:
(1) Name: Marijnis Claesen.
Interred in Hoeven at Thursday, January 1, 1702.
(2) Later Martina had taken out a marriage licence on Monday, September 21, 1702 in Hoeven.
And married in the RC church on Thursday, October 15, 1702 and married
for the law
on Thursday, October 22, 1702 in Hoeven with:
Name: Petrus Joosen van Pelt.
Petrus is born in Nieuwe Moer and interred in Hoeven at Friday, March 15, 1706.

                        Adrianus and Martina had 2 children:

1. Name: Christophorus van den Houten.
Baptized: Tuesday, September 13, 1709 in Roosendaal.
Source: DTB Roosendaal.
Witnesses: Joanna Cornelissen Clerck and Michaele Marijnissen Gommers.
Deceased: Wednesday, September 9, 1761  in Oud en Nieuw Gastel at almost 52 years of age.
See scan of death certificate.

2. Name: Joannes van den Houten.
Baptized: Wednesday, September 22, 1717 in Roosendaal.
Source: DTB Roosendaal.
Witnesses: Guilielmo Cornelissen van den Houten and Maria Adriansen Beijl.


Also thanks to Hans den Braber.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie