Naam: Debora van den Houten.
Geboren: 1590? (geschat).

Uit het testament dat Debora van den Houten in 1657, bij leven, heeft laten maken, en
door Coen van den Houten op het archief deels heeft laten vertalen, blijkt dat zij de
moeder is van Gillis Lauwerisse van den Houten.
Tevens staat hierin dat zij weduwe was van Pieter Jansse Crepel, die een belangrijk
persoon geweest moet zijn.
En, dat de meeste bezittingen bij Pieter-Jans dood aan zijn vader vererfd zijn!
Ook uit dit testament blijkt dat Debora's kinderen pas later hun moeders naam
'van den Houten' hebben aangenomen.

Hieruit kunnen we dus opmaken dat zij gehuwd is geweest met ene Lauwert, bijvoorbeeld
met Laurens Gillisz. van den Houten, zoon van Gillis van den Houten geboren te Gent.
Of dat zij een dochter was van Gillis van den Houten geboren te Gent en dat haar zoon
Gillis Lauwerisse van den Houten een onecht kind was.

                        Zij had dus in ieder geval 1 kind:

1. Naam: Gillis Lauwerisse van den Houten.
Geboren: 1628 (geschat).Met dank aan Coen van den Houten en Fred van Lieburg.

Terug naar de start pagina.
Name: Debora van den Houten.
Born: 1590? (estimated).

From Dobora's testament that she made in 1657 and due to Coen van den Houten at the
archive partially was translated come true that she was the mother of Gillis Lauwerisse
van den Houten.
Also stated that she was the widow of Pieter Jansse Crepel, who was an important person.
And that the most of the possesions after Pieter-Jans dead  bequeath to his father!
Furthermore is clear that Debora's children later the name 'van den Houten' adopted.

From this all we can formulate that she was married with a Lauwert, for instance with
Laurens Gillisz. van den Houten, son of Gillis van den Houten born in Gent.
Or that she was a daughter of Gillis van den Houten born in Gent and that her son
Gillis Lauwerisse van den Houten an illegimate child was.

                        She had at least 1 child:

1. Name: Gillis Lauwerisse van den Houten.
Born: 1628 (estimated).Thanks to Coen van den Houten and Fred van Lieburg.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie